Välkommen

 

Med kamratskap som grund väljer du Kvicksund!

 

Kvicksunds sportklubb är en idrottsförening som har sin kärnverksamhet i fotboll. Vi är en av få klubbar i Sörmland som äger och förvaltar sin egen anläggning.

Vår ambition är att erbjuda Kvicksunds ungdomar en bra fritidsaktivitet, utanför skolan, på orten genom att verka på lång sikt.

Föreningen samarbetar med skolan för att skapa bra förutsättningar och mervärde för barn- och ungdomsutveckling genom en bred ungdomsverksamhet för alla åldrar.

Föreningens verksamhet drivs genom ett aktivt föräldra- och medlemsengagemang. Verksamheten utgår från verksamhetsplan, mål och riktlinjer för sportklubbens aktiva, samt de policys som beslutas av styrelsen.

KSK ska arbeta för att motverka utanförskap och elittänk. Alla spelare ska få utvecklas i sin egen takt och delta efter egen förmåga. Mottot för Kvicksunds sportklubb är ”Med kamratskap som grund, väljer du Kvicksund”. Det är också det som är grunden för alla aktiviteter som sker i klubbens regi.